Biovela Utenos mėsa

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

 

Duomenų valdytojai, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, gali būti BIOVELA GROUP, UAB (juridinio asmens kodas 302817160, registracijos adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, el. p. adresas info@biovela.lt, tel. +370 5 2461280), BIOVELA, UAB (juridinio asmens kodas 110647072, registracijos adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, el. p. adresas info@biovela.lt), BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB (juridinio asmens kodas 284268020, registracijos adresas Pramonės g. 4, Utena, el. p. adresas info@biovela.lt), UAB „MAISTO PRAMONĖS LOGISTIKOS GRUPĖ“ (juridinio asmens kodas 125955955, registracijos adresas Pramonės g. 4, Utena, el. p. adresas info@mplg.lt), BIOVELA TRADE COMPANY, UAB (juridinio asmens kodas 302845156, registracijos adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, el. p. adresas info@biovela.lt), SIA BIOVELA (juridinio asmens kodas 40003588006, adresas Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046, Latvija, tel. +37167625794, el. p. adresas info@biovela.lv). Apie tai, kuri bendrovė kokiu tikslu tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu yra duomenų valdytojas, informuosime žemiau, prie kiekvieno asmens duomenų tvarkymo tikslo, arba kitokiu būdu.

 

Privatumo politikoje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su mūsų bendrove ir kitokiu būdu žemiau įvardintose situacijose pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

 

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) darbuotojų atranką ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimą; (ii) komunikaciją elektroniniu paštu; (iii) slapukų naudojimą; (iv) socialinių tinklų naudojimą; (v) sutarčių sudarymą ir vykdymą; (vi) tiesioginės rinkodaros vykdymą; (vii) skundų ir pretenzijų administravimą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

 

Darbuotojų atranka ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimas

 

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

 

Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis darbuotojų atrankos tikslu laikome gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

 

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis netrunka ilgiau nei keturi mėnesiai. Jeigu su tokiu asmens duomenų tvarkymu sutiksite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 2 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje bei sutikimo juos toliau saugoti pagrindu. Po duomenų pateikimo tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos sutikimo galite neišreikšti – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ateityje darbo pasiūlymų neteiksime, nebent savanoriškai dalyvausite naujoje atrankoje arba pakartotinai atsiųsite savo duomenis.

 

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo.

 

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra ta bendrovė, su kuria būtų sudaryta darbo sutartis, ir BIOVELA GROUP, UAB.

 

Komunikacija elektroniniu paštu

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

 

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuojate. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

 

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra ta bendrovė, su kurios darbuotoju yra vykdoma komunikacija.

 

Slapukų naudojimas

 

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

 

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

 

·         svetainės funkcionavimą užtikrinantys slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;

 

·         analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško;

 

·         funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją.

 

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

 

SLAPUKO PAVADINIMAS

SLAPUKO PASKIRTIS

SAUGOJIMO TRUKMĖ

PHPSESSID

Sesijos statuso išlaikymas

Sesijos metu

__utm.gif

Svetainės lankymo statistikos rinkimas

Sesijos metu

__utma

Svetainės lankymo statistikos rinkimas

2 metus

__utmb

Svetainės lankymo statistikos rinkimas

Sesijos metu

__utmc

Svetainės lankymo statistikos rinkimas

Sesijos metu

__utmt

Tinkamo paklausimų siuntimo į serverį užtikrinimas

Sesijos metu

__utmz

Svetainės lankymo statistikos rinkimas

6 mėnesiai

NID

Fiksuoja į svetainę sugrįžtančius lankytojus vykdant rinkodarą

 

 

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

 

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

 

Be duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

 

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra BIOVELA GROUP, UAB.

 

Socialinių tinklų naudojimas

 

Mūsų bendrovė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra BIOVELA GROUP, UAB.

 

 

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

 

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate arba kurią vykdant mums buvo perduoti Jūsų asmens duomenys, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Neturėdami Jūsų asmens duomenų, negalėtume sudaryti sutartis ir jos vykdyti. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra ta bendrovė, su kuria sudarėte sutartį.

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

 

Jeigu esate mūsų klientas ar išreiškėte savo valią gauti naujienlaiškius, Jūsų pateikti kontaktiniai duomenys bus naudojami tam, kad šiais kontaktiniais duomenimis būtų galima Jums pateikti informaciją apie paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

 

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 (penkis) metus nuo duomenų gavimo momento. Jeigu užsisakėte naujienlaiškį, jo siuntimo pagrindas bus Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.

 

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

 

Skundų ir pretenzijų administravimas

 

Jeigu elektroniniu paštu, telefonu ar kitokiu būdu pateikėte skundą ar pretenziją dėl mūsų produkcijos kokybės (pavyzdžiui, pasinaudodami Biovelos kokybės linija) ar dėl kitokių priežasčių, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo ar pretenzijos išnagrinėjimo tikslu.

 

Jeigu skundą ar pretenziją pateikėte dėl BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB produkcijos, duomenų valdytojas bus BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB. Jeigu skundą ar pretenziją pateikėte dėl kitos Biovelos grupės bendrovės produkcijos ar paslaugos, duomenų valdytojas bus ši bendrovė.

 

Jūsų pateikti asmens duomenys skundų ir pretenzijų administravimo tikslu bus saugomi 4 (keturių) metų laikotarpį.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

 

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

 

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

·         kitoms Biovelos grupei priklausančioms bendrovėms;

·         IT, serverio, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;

·         teisininkams, advokatams, konsultantams, auditoriams, antstoliams, skolų išieškojimo bendrovėms;

·         teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

·         potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

 

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

 

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

·         Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

·         Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

·         Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

·         tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

·         Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

·         Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

 

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

 

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

 

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Svetainėje naudojami slapukai sklandžiam jos veikimui. Daugiau apie naudojamus slapukus - privatumo politikoje