Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojai, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, gali būti BIOVELA GROUP, UAB (juridinio asmens kodas 302817160, registracijos adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, el. p. adresas info@biovela.lt, tel. +370 5 2461280), BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB (juridinio asmens kodas 284268020, registracijos adresas Pramonės g. 4, Utena, tel. +370 389 63504, el. p. adresas info@biovela.lt), UAB „MAISTO PRAMONĖS LOGISTIKOS GRUPĖ“ (juridinio asmens kodas 125955955, registracijos adresas Pramonės g. 4, Utena, el. p. adresas info@mplg.lt), LOG LT, UAB (juridinio asmens kodas 302553878, adresas Pramonės g. 4, Utena, tel. +370 389 63504, el. p. adresas info@loglt.lt), BIOVELA TRADE COMPANY, UAB (juridinio asmens kodas 302845156, registracijos adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, el. p. adresas info@biovela.lt), kooperatinė bendrovė „GO QUALITY“ (juridinio asmens kodas 302755755, adresas Pramonės g. 4, Utena, tel. +370 389 63504 , el. p. adresas info@goquality.lt). Apie tai, kuri bendrovė kokiu tikslu tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu yra duomenų valdytojas, informuosime žemiau, prie kiekvieno asmens duomenų tvarkymo tikslo, arba kitokiu būdu.

Privatumo politikoje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su mūsų bendrove ir kitokiu būdu žemiau įvardintose situacijose pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus:

  1. darbuotojų atranką ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimą;
  2. komunikaciją elektroniniu paštu;
  3. slapukų naudojimą;
  4. socialinių tinklų naudojimą;
  5. tiesioginės rinkodaros vykdymą;

Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Darbuotojų atranka ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimas

Jeigu (i) pagal BIOVELA grupei priklausančiose interneto svetainėse skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, ar (ii) pirmiau minėtus duomenis/informaciją pateikėte savanoriškai kandidatuodami į bet kokią poziciją BIOVELA grupės įmonėse, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis darbuotojų atrankos tikslu laikome gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

Jeigu teikdamas savo asmens duomenis asmuo nurodo darbo poziciją, į kurią pageidauja kandidatuoti, jo asmens duomenys saugomi tol, kol vykdoma atranka į pasirinktą (-as) darbo vietą (-as). Jeigu teikdamas savo asmens duomenis asmuo nenurodo darbo pozicijos, į kurią pageidauja kandidatuoti, jo asmens duomenys saugomi tol, kol vykdoma atranka į jam siūlomą (-as) darbo vietą (-as), bet ne ilgiau nei 2 metus.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo.

Komunikacija elektroniniu paštu

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuojate. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra ta bendrovė, su kurios darbuotoju yra vykdoma komunikacija.

Slapukų naudojimas

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

 Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

Techniniai slapukai

SLAPUKO PAVADINIMASŠALTINISSLAPUKO PASKIRTISSUKŪRIMO MOMENTASSAUGOJIMO TRUKMĖ
cookie_notice_acceptedkarjera.biovela.ltPrivatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti.Sutinkant su nuostatomis1 diena
user_langkarjera.biovela.ltVartotojo kalbos pagal vietovę išsaugojimui.Įėjimo į puslapį metu1 mėn.
pll_languagekarjera.biovela.ltPrisiminti vartotojo kalbos nustatymus.Įėjimo į puslapį metu1 metai
APISID, CONSENT, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SIDCC, SSIDgoogle.comGoogle Recaptcha testasĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo

Analitiniai slapukai

SLAPUKO PAVADINIMASŠALTINISSLAPUKO PASKIRTISSUKŪRIMO MOMENTASSAUGOJIMO TRUKMĖ
_gakarjera.biovela.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu2 metai
_gatkarjera.biovela.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu1 minutė
_gidkarjera.biovela.ltSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra BIOVELA GROUP, UAB.

Socialinių tinklų naudojimas

Mūsų bendrovė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra BIOVELA GROUP, UAB.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas ar išreiškėte savo valią gauti naujienlaiškius, Jūsų pateikti kontaktiniai duomenys bus naudojami tam, kad šiais kontaktiniais duomenimis būtų galima Jums pateikti informaciją apie paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 (penkis) metus nuo duomenų gavimo momento. Jeigu užsisakėte naujienlaiškį, jo siuntimo pagrindas bus Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.